باورنیک

کلیپ های انگیزشی باورنیک

باورنیک داشتن یعنی اقدام کردن

وتوکل کردن به خداروزت رابااین جملات زیباوپرانرژی شروع کن….

1. یه روز خوب، یه حال خوب، یه حس بی نظیر، اینا رو به دست بیار و منتظر نباش اونا بیان تو رو پیدا کنن.
2. بیست سال بعد، بابت کارهایی که نکرده ای بیشتر افسوس می خوری تا بابت کارهایی که کرده ای
3. من برای چیزی که بقیه راجع بهم فکر میکنن زندگی نمی کنم بلکه برای چیزی که راجع به خودم فکر می کنم زندگی می کنم
4. آنچه ما امتحان هایی سخت می پنداریم، غالبا موهبت هایی با لباس مبدل اند.
5. آدمی ساخته افکار خویش است، فردا همانی خواهد شد که امروز در اندیشه آن بوده است.
6. روزتان را با تکه شکسته های دیروز آغاز نکنید. هر روزی که بیدار می شویم اولین روز از باقی عمرمان است.
جملات انگیزشی برای رسیدن به موفقیت
7. آینده مکانی نیست که به آنجا می رویم، جاییست که آن را به وجود می آوریم. راه هایی که به آینده ختم می شوند، یافتنی نیستند بلکه ساختنی هستند و ساختن آن، هم سازنده و هم مقصد را دگرگون می کند.
8. اعتماد به نفس جذاب ترین صفتی است که یک نفر می تواند داشته باشد. چطور کسی می تواند ببیند شما چقدر فوق العاده اید وقتی خودتان نتوانید ببینید؟
9. از چیزای کوچیک زندگیت لذت ببر، یه روز میفهمی چیزای بزرگی بودن.
10. هر ساختمان بزرگ، زمانی فقط یک نقشه ساده بوده مهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستید… مهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید.
11. هرگز اجازه نده که ترس هات برای آینده ات تصمیم بگیرن.
12. اگر میخوای بزرگ شی کوچک فکر کردن را کنار بگذار
13. تنها کسی که سر راه توئه خودتی
14. آدم قوی نه منتظر میمونه خوشبختش کنن، نه اجازه میده بد بختش کنن.
15. قوی باش، همه چیز بهتر خواهد شد، هوا ممکن است طوفانی باشد اما تا ابد باران نخواهد بارید
16. برای این که زندگی را تجربه کنید، شما هم به عنوان یک آدم بزرگ گاهی به شادمانی دوران کودکی بروید.
17. همیشه منتظریم کسی بیاید یا اتفاقی بیافتد که حال ما را خوب کند. بقیه را فراموش کنید، فقط خودتان می توانید.
18. همه چیز اول یک رویاست، ناگهان اتفاق می افتد.
19. روزهایی که هرگز فکرش را نمی کنی در لحظه ای که هرگز فکرش را نمی کنی اتفاق می افتند.
20. آنجا که فکر می کنی دیگر راهی نیست، خدا راه می گشاید.
21. به خودت حس خوبی داشته باش، خودت را دوست بدار و قبل از هر چیز مراقب خودت باش.

آیادوست داریدروی رشدفردی خودتان سرمایه گذاری کنید؟می توانیدازمحصولات رشدفردی باورنیک بهره مندبشویدجهت بازدیدازفروشگاه کلیک کنید.

فروشگاه محصولات باورنیک💎 

باورنیک