هیپنوتراپی عملگرای

محصول تغییرالگوی ذهنی برای موفقیت به روش برنامه ریزی هیپنوتراپی آلفا
جسارت یعنی نترسیدن
صرفا فقط اینکه مطلع باشم ، باهوش باشم ، آگاه باشم کافی نیست
باید بتونم اون آگاهی هام رو از تئوری به عمل تبدیل کنم
باید بتونم دست به اقدام بزنم
باید بتونم دانشم رو از بالقوه به بالفعل تبدیل کنم
جسارت نیرو محرکهِ ما ، برای اقدام هستش …
و این جسارت فقط از ایمان به خودم و خدای خودم میاد…‌
جسارت یعنی عمل کردن به الهامات قلبی .
جسارت یعنی قدرت داشتن برای رفتن تو دل ترس های بزرگ .
جسارت یعنی قدم برداشتن برای انجام هر کاری که بهش علاقه داری.
جسارت یعنی هر مانعی برای رسیدن به هدفت داری تو ذهنت کوچیک کنی و برش داری .
جسارت یعنی زنده کردن و قدرت دادن به نیروی اعتماد به نفس ات .
جسارت یعنی نیروی محرکی که تو رو به سمت هدفت هل میده و باعث میشه دست به اقدام بزنی .
جسارت یعنی قدرت ریسک تغیییر سریع گاهی
خراب کردن پل های پشت سر
روبرو شدن با پدیده های جدید
استقبال از اینده نامعلوم خیلی زیاد
کسانی که چشم سومشون بازه گاها به نادیدنی ها بیشتر از دیدنی ها باور دارند
ولی عجیب بهش مطمئن بودم
جسارت یعنی حس شکست ناپذیری چون ما به قدرت مطلق وصل هستیم
جسارت یعنی واری رو انجام بدی که هیچ کس انجام نداده
اما با اگاهی و برسی
جسارت یعنی اشتیاق زیاد
در اخلاق ثروتمندان بزرگ انگیزه و اشتیاق زیاده
 وقتی ایده ای به ذهنشون میرسه به وجد میان
چشمشون برق میزنه این جسارت
جسور بودن به نظر من یه جورایی مترادفه با شجاع بودن و اینا به معنای نترس بودن نیست بلکه به معنای اطمینان و اعتماد به توانایی های خودمون و هدایت های خدای خودمون برای قدم گذاشتن توی ناشناخته هامونه.
یعنی با وجود ترس قدم برداشتنه یعنی با وجود عدم اطلاع و اطمینان از نتیجه عمل کردنه یعنی با وجود
 هزاران دلیل برای شک کردن ، به یک دلیل ساده
(اعتماد به خدا) اطمینان داشتنه.
یعنی فقط داشتن باور خوب ملاک نیست باید اقدام کنی. اون تقسیم کاری که تو و خدا با هم کردین رو بهش عمل کنی. تو باورهات رو بساز، گوش به فرمان الهاماتت باش و بهشون عمل کن.
اگربه صفحه واین محصول هدایت شدی پس تردیدنکن وجسارت داشته باش وروی باورهایت کارکن تاترس های درونت ناپدیدبشن جسارت همان ایمان درونیست.
ومادراین محصول باورکلیدی شجاعت درونی راکدکرده ایم تادوستان بهترین نتیجه رادریافت کنند،باورنیک.
?بیوگرافی این محصول?
1.طراحی به سبک باورسازی آلفا 
2.زمان:23دقیقه
3.بالاترین کیفیت
4.فرمت فایل:MP3 
5.حجم فایل: 50M
6.تعدادباورهافارسی:40عدد
7.قیمت: 300.000 هزارتومان
خرید کارت به کارت محصول?
5892—1010—8353—4285
 کارت به کارت?
توجه:بعدازواریزی عکس فیش خودرا
به این شماره درتلگرام? تحویل دهید.
989058160959+
 آیدی تلگرام
خریدآنلاین کلیک?  خریدمحصول? 
مقاله آموزشی?