هیپنوتراپی خلاقیت وهوش

محصول تغییرالگوی ذهنی برای موفقیت به روش برنامه ریزی هیپنوتراپی آلفا
من انسانی خلاق وباهوش هستم
افراد خلاق بین چیزهایی که با یکدیگر مرتبط نیستند ارتباط برقرار می‌کنند، حتی می‌توانند نشانه‌های پنهان در انواع موضوعات را درک کنند و با توجه به آن‌ها ایده‌های جدید ارائه دهند.
 در نتیجه، یکی دیگر از تعاریف خلاقیت می‌تواند متصل کردن چیزهای مختلف به یکدیگر باشد. داشتن تجربه‌های مختلف و نوع نگاه متفاوت به موضوعات و محیط اطراف فرد خلاق، می‌تواند در انجام کارهای خلاقانه بسیار مؤثر باشد.
اگر بخواهیم در مورد معنی لغوی خلاقیت صحبت کنیم، واژه خلاقیت از خلق کردن و آفریدن می‌آید. پس خلاقیت یعنی آفرینندگی! به عبارتی دیگر و دقیق‌تر می‌توان گفت خلاقیت یعنی توان ساختن یا خلق کردن چیزی جدید است.
 این چیز جدید می‌تواند راهکاری جدید برای حل یک مشکل، یک روش جدید برای انجام فرآیندی خاص و یا یک دستگاه جدید برای سهولت انجام برخی کارها باشد.
سعی کنید به موضوع از روش های مختلفی نگاه کنید . دیدگاه علمی شما نسبت به این موضوع چگونه است؟ اگر کودک بودید ، در مورد این موضوعات چه فکری می کردید ؟ اگر سن تان بیشتر بود، چه فکری داشتید ؟ یک فرد تنبل نسبت به این موضوع چه نظری دارد؟ تمام این ها را در نظر بگیرید و دیدگاه متفاوتی داشته باشید .
اتفاقات رندم می توانند در کنار یکدیگر یک ایده جدید را ایجاد کنند . فرد خلاق به یکباره همه موارد را در نظر می گیرد. او می تواند تمام انواع اتفاقات تاریخی را برای خودش مرور کند و ریاضیات ، تکنیک های تولید
 و غیره را با یکدیگر ترکیب نماید زیرا می داند ترکیب همه این ایده ها و کنجکاوی در همه زمینه ها باعث ایجاد یک ایده جدید و ناب خواهد شد. حال ممکن است این ایده مربوط به 6 دقیقه بعد، 6 ماه بعد یا 6 سال بعد باشد اما در هر صورت نتیجه خوبی را به همراه خواهد داشت .
درنتیجه خلاقیت فقط یک باوراست امتحان کنیدوازفردی که فکرمی کنیدخلاق است سوال کنیدخواهیدفهمیدکه شمابااوهیچ فرقی نداریدفقط اوباورش بهترازشماست.
ومحصول افزایش هوش وخلاقیت به شماکمک می کندتاباورکنیدخلاق هستیدبعدآن ایده هاازراه می رسن.
?بیوگرافی این محصول?
1.طراحی به سبک باورسازی آلفا 
2.زمان:23دقیقه
3.بالاترین کیفیت
4.فرمت فایل:MP3 
5.حجم فایل: 50M
6.تعدادباورهافارسی:40عدد
7.قیمت: 300.000 هزارتومان
خرید کارت به کارت محصول?
5892—1010—8353—4285
 کارت به کارت?
توجه:بعدازواریزی عکس فیش خودرا
به این شماره درتلگرام? تحویل دهید.
989058160959+
 آیدی تلگرام
خریدآنلاین کلیک?  خریدمحصول?