نقش باورهادرموفقیت فردی

نقش باورهادرموفقیت فردی چرامهم؟
اگه میخواین یکم دقیق تر باورهاتون رو بررسی کنین و خودتون رو بیشتر بشناسین یه قلم و کاغذ بردارین. درباره مثلا موضوعی که شکست خوردین، دلایل شکست و عدم موفقیتتون رو بنویسین.
سعی کنین تا میتونین دلیل بنویسین و به یکی دوتا دلیل بسنده نکنین.
به عنوان مثال من آزمون رانندگی نمیدم چون از رانندگی می ترسم، چون خانوادم مخالفن که من رانندگی کنم، چون اگه رانندگی کنم باید کلی مسئولیت قبول کنم،
چون ترس از تصادف دارم، چون فکر می کنم راننده خوبی نیستم و… . همونطور که گفتم هر دلیلی که به ذهنتون می رسه و در موردتون صدق می کنه رو بنویسین و بعد از اتمام، یه نگاهی به لیستتون بندازین.
تمام این دلایلی که نوشتین باور های شما هستن و باید به دقت بررسی کنین که کدوم یک از این باورهای شما مانع رشد و پیشرفت شما هستن.
 برای تغییر اون باورها با راهکارهایی که در ادامه مطرح می کنیم اقدام کنین، چون همونطور که گفتیم باورهای شما هستن که موفقیت یا شکست شما رو تعیین می کنن.
در هرصورت حق با خودته چون باورشماست!
بیاین با چندتا مثال بهتر درک کنیم که چرا باورها انقدر مهمن. همیشه میگن اگه چیزیو از ته دل بخوای بهش میرسی. حتما دقت کردین ذهنیتمون در ارتباط با هر موضوعی به هر صورتی که باشه در همون جهت هم پیش میریم و عملکردمونم در جهت همون باوره.
 مثلا اگه من باور داشته باشم که چقدر از کتاب خوندن لذت میبرم، زمانی که مطالعه می کنم لذت خوام برد. اما اگه همش تکرار کنم که زمانی که کتاب باز می کنم خوابم میگیره، قطعا دفعه بعدی که کتاب رو باز میکنم، می خوابم.
 یا توجه کردین کسانی رو که میگن من اب هم میخورم چاق میشم، انقدر این رو تکرار میکنن که به باورشون تبدیل میشه و با خوردن کوچکترین چیزی واقعا چاق میشن.
دیگه فکر کنم به جدی بودن اهمیت باور در موفقیت و اهمیت باور در زندگی پی برده باشین.
پس باورهاجهت شمارابه مقصدخواسته هاتعیین می کنند.
نویسنده:گروه تحقیقاتی باورنیک
باورنیک سایت تخصصی درک قوانیک کیهانی وباورسازی هوشمند.