بدون دسته

محصولات بدون دسته

تلقین چیست؟

تلقین چیست و چگونه زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد ؟ تلقین چیست و چگونه زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ تلقین یک عملکرد روانشناختی است که در پی آن فرد افکار، احساسات، رفتار و نگرش خود یا افراد دیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تلقین تاثیرات بسیار زیادی بر زندگی افراد

Read More »

blank

دنیای فرکانسیک | واقعیت جهان چیست؟

دنیای فرکانسیک چیست؟ | واقعیت جهان چیست؟ باورنیک:به هر چیزی که بیشتر توجه کنیم از آن جنس موضوعات بیشتر در زندگی خود خواهیم دید.توجه کردن شامل دیدن آن نوع موضوعات، گوش دادن و صحبت کردن و فکر کردن درباره آنهاست که حتی فکرکردن ما هم بخاطر همین ورودی هایی است که از اطرافمان جمع میکنیم

Read More »

blank

انگیزشی هدف داشتن2022

افرادی که به شما می‌گویند نمی‌توانید در این دنیا تغییراتی ایجاد کنید، دو گروه هستند؛ اول، کسانی که از تلاش برای امتحان کردن می‌ترسند و دوم، آن‌هایی که از موفق شدن شما می‌ترسند. وقتی ذهن خود را برای رسیدن به چیزی آماده می‌کنید، باید به خود  این فرصت را بدهید که آن را انجام دهید.

Read More »

باورنیک

چرااقدام کردن مهم؟

باورنیک داشتن یعنی اقدام کردن شما دارای پتانسیل زیادی برای عظمت هستید؛ ذهن، بدن، مهارت‌ها و استعدادهای ذاتی؛ اما هیچ یک از این چیزها شما را به عظمت نمی‌رساند. شمار افرادی که قدرت شگفت انگیز، مهارت و استعدادشان را از بین می‌برند، فراوان‌اند. افرادی که دارای قدرت، مهارت و استعداد کمتری نسبت به شما هستند،

Read More »

شهود

تصمیم گیری برپایه شهود

تفکر شهودی چیست ؟ تفکر شهودی به احساسی گفته میشود که ناشی از دریافت‌های حواس پنجگانه نمیباشد. در واقع ما از طریق شهود اطلاعاتی را کسب میکنیم که از طریق شنیدن ، دیدن ، بوییدن ، چشیدن یا لامسه قادر به دریافت آنها نیستیم .ممکن است بر اثر هر یک از این احساسات یا ترکیبی

Read More »

باورنیک

کلیپ های انگیزشی باورنیک

باورنیک داشتن یعنی اقدام کردن وتوکل کردن به خداروزت رابااین جملات زیباوپرانرژی شروع کن…. 1. یه روز خوب، یه حال خوب، یه حس بی نظیر، اینا رو به دست بیار و منتظر نباش اونا بیان تو رو پیدا کنن. 2. بیست سال بعد، بابت کارهایی که نکرده ای بیشتر افسوس می خوری تا بابت کارهایی

Read More »