دنیای فرکانسیک | واقعیت جهان چیست؟

دنیای فرکانسیک چیست؟ | واقعیت جهان چیست؟
باورنیک:به هر چیزی که بیشتر توجه کنیم از آن جنس موضوعات بیشتر در زندگی خود خواهیم دید.
توجه کردن شامل دیدن آن نوع موضوعات، گوش دادن و صحبت کردن و فکر کردن درباره آنهاست که حتی فکرکردن ما هم بخاطر همین ورودی هایی است که از اطرافمان جمع میکنیم و بصورت ناخودآگاه درباره آنها فکر می‌کنیم و این فکر به جهان فرکانس شده و شرایطی شبیه آن را وارد زندگی خود می‌کنیم.
حالا برای درک بهتر این موضوع به این مثال دقت کنید.
حتما همه شما  بارها و بارها از گوگل استفاده کرده‌اید. تا حالا دقت کرده اید که وقتی کلمه ای  را در این موتور جستجو گر وارد کنید، دقیقا مطالب، عکسها، فیلمها و سایتها و اخباری درباره همان موضوع را به شما نشان می‌دهد و نه چیزی خارج از آن موضوع را…
مثلا اگر کلمه توب بسکتبال را در گوگل بنویسید، گوگل دقیقا عکسها و فیلمها و مطالبی را می‌آورد که درباره توب بسکتبال و یا خود بسکتبال هست و غیر ممکن است شما مطلبی ببینید مثلا درباره پیانو و یا هوا و فضا…
اگر درباره شعر جستجو کنید مطالبی درباره همین موضوع را خواهید دید و نه چیزی مثلا درباره کفش و لباس و…
اگر کلمه ثروت را بزنید عکسهایی از ثروتهای جهان مانند خانه های لوکس و ماشینهای زیبا و امکاناتی که هر روز در حال گسترش هستند می‌بینید و جالبه اگر کلمه فقر را جستجو کنید دقیقا فقر و فقیر و فقرا و بدبختی و خانه های خراب و داغون و ورشکستگی و هر چیزی که احساستان را بد می‌کند، خواهید دید.
این مثال در عین سادگی دقیقا قوانین این جهان را نشان می‌دهد.(باورنیک)
وقتی شما در طول روز خود را در معرض اخبار بد قرار می‌دهید که همیشه درباره فقر و گرانی و جنگ و بدبختی صحبت میکند (از تلویزیون گرفته تا رادیو و روزنامه و شبکه های مجازی) و یا وقتی با دوستانتان جمع می‌شوید و از نبود مشتری و یا بالا و پایین شدن دلار و در یک کلام از آنچه که نمی‌خواهید صحبت می‌کنید.
و بدتر ازاینها، بعد از فارغ شدن از کنار دوستانتان و یا این اخبار بد، بخاطر این توجه کردن ها  بطور ناخوداگاه با خودتان هم درباره این مسایل حرف می‌زنید (و یا به اصطلاح فکر میکنید)
 دقیقا دارید به این موضوعات ناخواسته بیش از بیش توجه می‌کنید و از این نوع موضوعات ناخواسته، به جهان فرکانس ارسال می کنید و گوگل (که در واقع همان جهان است) نیز همان چیزهایی که شما دستور داده اید را به شما نشان خواهد داد.
و جالبتر این که هر چه بیشتر از این جنس موضوعات فرکانس ارسال کنید، جهان نیز مانند گوگل صدها صفحه  از آن نوع موضوع را به شما نشان خواهد داد و بیشتر زندگی شما درگیر همان موضوع خواهد شد و آن وقت است که شما به همه می‌گویید این واقعیت جهان است و بخاطر دیدن این صدها صفحه از ناخواسته ها می‌توانید ثابت کنید که حق با شماست و این دقیقا واقعیت جهان است.
و نکته جالب نیز همین است که شما، دوستان و اطرافیانی نیز می‌بینید که چون فرکانسی شبیه شما را ارسال می‌کنند، در مدار شما و در صفحه گوگل شما قراردارند و حرفای شما را نیز تایید می‌کنند.
اما اگر در این گوگل که همان جهان ماست، آنچه که می‌خواهید را بنویسید،(که در واقع زبان نوشتن ما همان توجه کردن است) جهان نیز از همان نوع موضوعات را به شما بیشتر نشان می‌دهد.
و اگر از نوشتن موضوعات ناخواسته پرهیز کنید که این ننوشتن، همان توجه نکردن و صحبت نکردن و… درباره ناخواسته ها است، گوگل نیز این نوع مسایل را به شما نشان نمی‌دهد
( مگربخاطر قانون تضاد که بفهمید اگر مشکلی هم پیش بیاید، برای این آمده است که شما دقیقا  خواسته هایتان رابفهمید:باورنیک)
اما بدانید یک فرق کوچک بین گوگل و جهان این است که شما در گوگل می‌توانید چیزی ننویسید و گوگل هم چیزی نشان نمی‌دهد،  ولی ما در این جهان نمیتوانیم فرکانس نفرستیم (مگر در خواب) و چون همیشه در حال نوشتن (فرستادن فرکانس با توجهات مان)  در گوگل جهان هستیم،
 پس باید دقت کنیم که چه چیزی را می‌نویسیم که تمرین نوشتن نکات مثبت در طول روز، آرام آرام، ناخوداگاه شما را عادت می‌دهد به توجه کردن به موضوعات خوب و بعد از مدتی بطور ناخوداگاه و پیوسته،  فرکانس مثبت ارسال خواهید کرد و جهان نیز از همان نوع موضوعات را بیشتر و بیشتر به شما نشان می‌دهد و آن وقت است که واقعیت زندگی شما نیز تغییر خواهد کرد.
شما اگر کمی درباره فیزیک کوانتوم مطالعه کرده باشید، می‌بینیدکه تمام فیزیکدانها این موضوع را  تایید می‌کنند که نگاه کردن شما بر روی جهان بسیار تاثیر گذار بوده که از آن بعنوان دید ناظر نام می‌برند.
دانشمندان سالها پیش آزمایشی انجام دادند که به نام آزمایش دو شکاف معروف شد که فیلمهای بسیاری از آن ساخته و وجود دارد، که یک نمونه تمثیلی برای درک بهتر در قسمت ویدیوی آموزشی می‌بینید.
باورنیک شمارابه دیدن این ویدیوی آموزشی دعوت می کند.