دوره عزت نفس پلاس+

آیامی شودعزت نفس رابازسازی کرد؟ به نظرشماچرا عزت نفس مهم است؟ به این سوالات پاسخ بدهیدبعدادامه دهید.

عزت نفس سالم می تواند نقش بسیار مهمی در موفقیت و انگیزش شما در زندگی داشته باشد. حرمت نفس پایین می تواند مانع موفقیت شما در تحصیل یا کار شود زیرا شما باور ندارید که می توانید موفق شوید. داشتن حرمت نفس سالم، می تواند به شما کمک کند موفقیت بیشتری کسب کنید زیرا زندگی را با دیدی مثبت و باور به اینکه می توانید به اهدافتان برسید سپری می کنید.
1.مشکلات افرادی که عزت نفس پایین دارن؟
نمی‌توانند به راحتی از دیگران تعریف کنند.
خجالتی هستن   ازنظردیگران ترس دارن.
استقلال نظر خود را محترم نمی‌شمارند.
اعتراف به اشتباه برای این افراد بسیار مشکل می‌باشد.
طاقت شنیدن انتقاد را ندارند.
به شدت خود را با دیگران مقایسه می‌کنند.
از شکست می‌ترسند.
از موفقیت هم می‌ترسند
تحمل تنهایی را ندارند.
وابستگی عاطفی،مهرطلب هستند.
خیلی به دنبال کسب مهارتهای جدید نمی‌روند، گذشته محورهستن.
چیزهایی می‌خرید که واقعا به آنها نیازی ندارید.
خودرا ازدیگران پنهان می‌کنید.
نمی‌توانیدانتخاب کنندبه کسی نیازدارن تانظربدهد.
دیدگاه منفی نسبت به خوددارن.
کمبود اعتمادبه نفس در موقعیت های اجتماعی دارن.
ناتوانی در ابراز نیاز هاعاطفی دارن.
تمرکز روی نقاط ضعف خوددارن.
خودانتقاد گری زیاددارن.
احساس شرم و اضطراب زیاددارن.
عدم دوست داشتن خود
ناتوانایی نه گفتن گفتن
داشتن دیدگاه منفی نسبت به خودراهکارهای افزایش عزت نفس پلاس+
آیادوست داریدعملگراباشید؟
آیادوست دارید داوطلب تجربیات جدیدباشید؟
آیادوست داریدازسواستفاده دیگران رهاشوید؟
آیادوست داریدبه خودتان اهمیت دادن بدهید؟
آیادوست داریدبامحیط ناشناس درهرجاهماهنگ باشیدولذت ببرید؟
آیادوست دارید ارزش‌های زندگیتان راتعیین کنید؟
آیادوست داریددستاوردهابیشتری درزندگی کسب کنید؟
آیادوست داریدتجربه‌های جدیدداشته باشید؟مثل روابط عالی کسب موفقیت و ثروت…
آیادوست داریدعاشق خودتان باشید؟
آیادوست دارید افکار منفی و محدود کننده راازدرونتان رهاکنید؟
آیادوست داریدسبک شخصی زندگی خودتان رابسازید؟
آیادوست داریدازباورهای منفی رهاشوید؟
آیادوست داریدبه هدفهای خودتان برسید؟
آیادوست داریدشخصیت بهتری داشته باشید؟
اگردوست نداریدازمشکلاتان فرارکنیدویکباربرای همیشه مشکل عزت نفس پایین خودتان راحل کنیدبه شما
محصول عزت نفس پلاس باورنیک رابه پیشنهادمی دهیم.
مشخصات:محصول عزت نفس پلاس+
1.مزایا:این محصول برپایه تحقیق دقیق وآنالیزبهترین باورهای افرادی که عزت نفس بالادارن طراحی شده است. که شامل باورسازی کلیدی به همراه تمرینات رشددهنده عزت نفس پلاس طراحی شده است وراهکارهای ثبت باورهادرضمیرناخودآگاه طراحی شده است.
2.ضمانت کابردی: این محصول براساس برنامه ریزی هدف محوری یک ماه برای هرجلسه آنلاین طراحی شده است. امابرای اینکه کابران ازاین دوره نتیجه بهتری دریافت کنند یک ماه مشاورکارشناسی جهت رفع مشکلات وپاسخ به سوالات جهت نتیجه گیری برای هرجلسه دارن کافی بعدازخریدمحصول وارایه کدشناسه خریدبه بخش پستیبانی سایت ازمشاوره استادعلی زمانیان بهره مندشوید? پشتیبانی محصولات
?بیوگرافی این محصول?
1.طراحی به سبک باورسازی منطقی
2.زمان هرجلسه بالا40دقیقه
3.بالاترین کیفیت
4.فرمت فایل:MP3 
5.حجم فایل: 70M
6.تعدادکامل باورهای عزت نفس
7.قیمت هرجلسه: 230.000 هزارتومان
خرید کارت به کارت محصول?
5892—1010—8353—4285?
   کارت به کارت
توجه:بعدازواریزی عکس فیش خودرا
به این شماره درتلگرام? تحویل دهید.
989058160959+
   آیدی تلگرام
خریدآنلاین هرجلسه کلیک?

عزت نفس پلاس جلسه۱?


عزت نفس پلاس جلسه۲?


عزت نفس پلاس جلسه۳?


عزت نفس پلاس جلسه۴?


عزت نفس پلاس جلسه۵?


درصورت خریدآنلاین لینک دانلوددراختیارشماقرارمی گیرد.

مکمل دوره هیپنوتراپی ?عزت نفس کلیک کن

  ?‍♂️ مکمل این دوره اعتمادبه نفس

راهنمای دوره عزت نفس پلاس+