انگیزشی هدف داشتن2022

افرادی که به شما می‌گویند نمی‌توانید در این دنیا تغییراتی ایجاد کنید، دو گروه هستند؛ اول، کسانی که از تلاش برای امتحان کردن می‌ترسند و دوم، آن‌هایی که از موفق شدن شما می‌ترسند.
وقتی ذهن خود را برای رسیدن به چیزی آماده می‌کنید، باید به خود  این فرصت را بدهید که آن را انجام دهید.
شما بهتر از من می دانید که هدف داشتن در زندگی چه تاثیراتی بزرگی دارد. هنگامی که من و شما در زندگی هدف داشتن را برمی گزینیم. باعث می شود که از سردرگمی بیرون بیاییم و تمرکز حواس روی هدفمان داشته باشیم
با توجه به هدفی که انتخاب کردیم یک ارتباط موثر با دیگران پیدا می کنیم چون می دانیم چه می خواهیم هنگامی که با دیگران ارتباط برقرار می کنیم محکم و دقیق می گوییم که چه می خواهیم و از ارتباطی که با دیگران برقرار می کنیم به نفع خود و برای رسیدن به هدفمان کمک می گیریم .
پس هدف داشتن به انسان کمک می کند که یک برنامه منظم داشته باشد که هم زمان آغاز و پایان دارد هم طول مسیر آن مشخص است و می دانیم چه کارهایی را باید انجام بدهیم.
اگر به زندگی همه افراد موفق نگاه کنیم می بینیم که همه افراد ثروتمند و موفق از نیروی هدف داشتن بهره می برند و برنامه ریزی درست و قوی درباره هدف خود دارند . آنها پیوسته خود را متعهد می کنند که همه کارهایی که آنها را در رسیدن به هدف خود موفق می کند را مو به مو، و قدم به قدم انجام بدهند تا به نتیجه مطلوب خود برسند
هدف داشتن چه مزایایی دارد.هدف داشتن به شما قدرت تمرکز می دهد.هدف داشتن به شما اجازه می دهد که پیشرفتتان را اندازه بگیرید.هدف داشتن حواس شما را به سمت یک مسیر جذب می کند.هدف داشتن به شما کمک می کند که کارها را به تعویق نندازید.هدف داشتن به شما انگیزه می دهد.
تصور کنید می خواهید بدون داشتن هدف با تیرو کمان، تیری را پرتاب کنید. چه طور می خواهید نشانه بگیرید؟ و اگر واقعاً با اتکا به شانس چرا آنجا را نشانه گرفتید؟ چه مقصودی را دنبال می کنید؟ چرا آن محل را برای نشانه گیری انتخاب کردید؟ این مثالی است که برای زندگی که هدفی ندارد .
شما اگر بالترین توانایی جسمی و روحی و مالی را داشته باشید اما از داشتن تمرکز بی بهره باشید این توانایی های شما به هیچ دردی نمی خورد. نور خورشید در حالت عادی توانایی چیزی را نمی سوزاند اما اگر نور خورشید را به کمک یک ذره بین متمرکز کنیم در ظرف چند ثانیه کاغذ یا برگ درختان را به آتش می کشد این نمونه بیرونی از قدرت تمرکز است
.هدف داشتن به شما کمک می کند که در هر لحظه پیشرفت خودتان را مورد بررسی قرار دهید و میزان پیشرفت خودتان را بسنجید مثلاً تصمیم می گیرید کتاب ۳۰۰ صفحه ایی بنویسد پس باید هر روز نیم ساعت تا یک ساعت مطالع داشته باشید و هر روز به اندازه ۳ صفحه به نوشتن بپردازید.
پس شما قاعدتاً باید در طی ۱۰۰ روز یعنی کمی بیشتر از سه ماه یا یک فصل از سال کتاب خودتان را نوشته باشید حال ۵۰ روز از آغاز این کار گذشته نگاه می کنید و می بینید درست در مسیر هستید و با زمان بندی خودتان همگام هستید این به شما قوت قلب و انرژی بیشتری می دهد که به راه ادامه دهید آن هم با نیرو بیشتر
ای بسا کمک کند شما زودتر از برنامه زمان بندی به نتیجه برسید.