لایف استایل زندگی شماچیست؟

چگونه سبک زندگی خود را طراحی کنیم؟
انتخاب سبک یا همان شیوه زندگی ذاتی است و طراحی فرد همچون یک راننده برای طراحی سرنوشت خود پشت فرمان نشسته و در حال انتخاب است داشتن Life Style
به افراد کمک می‌کند تا رشد کنند و حتی بتوانند توانایی‌های خود را شکوفا سازند کافی است در انواع سبک روزمره متمرکز شوید و بدانید که در حال حاضر بر اساس کدام شیوه زندگی عمر خود را صرف می‌کنید
در واقع در درجه نخست باید دید که کجا هستی تا احساس هویت کنید و افراد هم نوع خود را پیدا کنید و برای درک بیشتر این هویت شیوه زندگی خود را تقویت کنید
البته اگر شیوه زندگی مشخصی ندارید یا این شیوه زندگی با خواسته‌ها و نیازهای شما تناقض دارد و از آن رضایت ندارید مجبور نیستید به این وضعیت ادامه دهید می‌توانید Life Style مخصوص به خود برای رسیدن به رؤیاها
 و خواسته‌هایتان را طراحی کنید گام اول این است که از خودتان بپرسید « در آینده من به چه چیزی می‌خواهم دست‌یابم؟ و در این مرحله واقعاً لازم است که ببینید در آینده قرار است چطور باشید؟ و گام دوم این است که شیوه زندگی جدیدی را برای کمک به رسیدن به اهداف خود انتخاب کنید یا آن را بسازید
حقیقتی در مورد لایف استایل
یک حقیقت در رابطه با طراحی شیوه زندگی را فراموش نکنید و آن این است یک رویکرد مشخص و همه جانبه برای تمام افراد وجود ندارد بلکه شیوه زندگی هر کسی مختص خود اوست که نهایتاً باید منجر به رسیدن به رؤیاها و خواسته‌ها شود
و آرامش روانی را برای فرد تأمین کند البته سبک روزمره شما نباید به اطرافیانتان آسیب بزند یا آن‌ها را محدود کرده و یا از خواسته‌هایشان دور کند به عبارت دیگر پس از انتخاب شیوه زندگی یا همان Life Style منطبق با
 شخصیتتان لازم است افرادی که دیدگاه‌های مشابه با شما دارند را برای معاشرت انتخاب کنید یا حداقل با افرادی که سبک روزمره آن‌ها تضاد شدیدی با شما دارد ارتباط چندانی نداشته باشید
همچنین به خاطر داشته باشید که هر Life Style که دارید برخی از عادت‌ها باعث ایجاد آرامش روانی می‌شود که ارتباطی با نوع شیوه زندگی ندارد به‌عنوان مثال مرتب کردن تختخواب بلافاصله پس از بیدار شدن مرتب لباس پوشیدن و حتی خوش‌بینی از این موارد هستند
شیوه زندگی در هر دو الگوی رفتاری و رفتاری اوقات فراغت و (بر اساس فردی) در فعالیتها ونگرشها و علایق و عقاید و ارزشها و تخصیص درآمد بیان شده است
این نیز نشان دهنده تصویر خود یا مفهوم خود افراد است راهی که خود می بینند و معتقدند که دیگران دیده می شوند سبک روزمره ترکیبی از انگیزه ها و نیازها و خواسته ها است و تحت تأثیر عواملی مانند فرهنگ و خانواده و گروه های مرجع و طبقه اجتماعی است
آکادمی باورنیک برپایه قوانین کیهانی سبک زندگی طراحی می کندقوانین که همیشه ثابت هستن وهرگزدرگذرزمان ارزش آنهاکمررنگ نمی شودبلکه باعث بهترشدن می شود.
حالاباماهمراه شویدتاشماراباسبک های قوانین آشناکنیم،روابط،سلامتی،ثروت