درک قوانین

درک من ازقوانین الهی

تجربیات من ازقانون ارتعاش

قانون ارتعاش یکی از مهم ترین قوانین

در جهان است که با استفاده از قانون ارتعاش می توانید به تمام خواسته ها و

آرزوهایی که دارید برسید .

مهم ترین و اصلی ترین راز در قانون جذب قانون, ارتعاش است. برای اینکه بتوانید به آرزو و خواسته هایتان برسید باید ارتعاش اهداف و خواسته های تان را به کائنات و جهان هستی ارسال کنید.

همانطور که گفتیم به زبان ساده قانون جذب یک قانون ثانویه در دنیا و قانون اصلی قانون ارتعاش است . معنی قانون ارتعاش

در قانون جذب یعنی که قرار گرفتن 

در مدار خواسته ها و آرزوها .

یکی از دلایلی که باعث می‌شود بسیاری از افراد کتاب های زیادی در مورد قانون جذب مطالعه کنند در دوره های زیادی در زمینه قانون جذب شرکت کنند اما نتیجه نگیرند این است که مفهوم اصلی قانون ارتعاش را نمی‌دانند.

اگر بتوانید افکار و ذهن تان را کامل کنترل کنید و ارتعاشات مثبت در جهت خواسته ها و آرزوهای تان به کائنات ارسال کنید می توانید به ساده ترین شکل ممکن به هر خواسته و هدف که دارید برسید.

یکی از مهمترین مسائل در قانون جذب بحث ارتعاش یا فرکانس است. زمانی که با مفهوم ارتعاش در قانون جذب آشنا می شوید می توانید افکار خود را تغییر دهید ، که اینگونه تصمیمات و سپس اعمال و اقدامات شما تغییر خواهند کرد و در نتیجه نتایج جدید در زندگی خواهید گرفت.

وهدف من دراین جلسه مثال زدن

دررابطه با تجربیات ساده وقابل فهم برای شماست

تامفهوم ارتعاش رادرزندگی روزانه خودتان درک کنیدوآگاه باشیدشمادرهرلحظه

درحال ارسال ارتعاش به جهان هستیدتوسط توجه هات خودتان هستید .
این فرمول رابه یادداشته باش  E/F/Wورودی میشه فرکانس میشه اتفاقات زندگی شما..


آیادوست داریدروی رشدفردی خودتان سرمایه گذاری کنید؟می توانیدازمحصولات رشدفردی باورنیک بهره مندبشویدجهت بازدیدازفروشگاه کلیک کنید.

فروشگاه محصولات باورنیک?

 دانلودفایل آموزشی این جلسه


تجربیات من ازدرک قانون ارتعاش