کنترل کردن ورودی ها مستلزم تعهد داشتن و ارزش قائل بودن برای خودمان است ینی اگه براخود ارزش قائل باشی.
هر اخباری روگوش نمیکنی هیچ فیلمی رو نمیبینی چون اکثر فیلما باورهای مخرب رو به ما میده ..با هر کسی نشست و برخاست و رفت و امد نمیکنی
چون خیلی مهمه که صب تا شب با دوستان در مورد چه چیزایی صحبت میکنید و خیلی چیزای دیگه که اگه باور کنید که ورودی هامونه که داره باورهامونو میسازه دیگه خیلی مواظبی که چه غذایی به روحت میدی …!!اگه باور کنی !!
جالبه که وقتی یه مدت ورودی هامون رو کنترل میکنیم و وارد یک مدار بهتر قرار میگیریم و فرکانسمون ثابت میشه دیگه خود به خود اون ورودی های بد به شما راه پیدا نمیکنه یعنی نمیبینیشون.
البته اگه مدام رو باورامون کار کنیم و نزاریم باورهای بد وعلف های هرز رشد کنن
کنترل ورودیهای ذهن جهاد اکبره، فک کنم مشکل اصلی اکثر ما باشه
چون سالیان درازی عادت کرده بودیم به اخبار و رسانه و غر زدن و منفی بافی و توجه به دعواها و تصادفات و کلی چیز ناجور دیگه و اینا تو ناخودآگاه ما ریشه کردن.
درسته الان دیگه تلویزیون رو کنار گذاشتیم و اخبار و اهنگ منفی و … ولی تازه کار اصلی که ناخودآگاه ماست با کلی باور درب و داغون شروع میکنه راه افتادن و با کلی تمرین و … نتایج منفی میان و ناامید میشیم و میگیم قانون مورد داره و فلانه و بهمان، ما هم که عجول و با دو ماه کار رو خودمون انتظار بهشت شدن دنیا و آخرت رو داریم.
به نظر من اولین کار اینه که قبول کنیم راه بزرگ‌ و طولانی در پیش داریم و باید کار کنیم و کار کنیم و کار کنیم و ذهن رو بمبارون کنیم
با عکس های طبیعت و فایل های مثبت و مراقبه و اهنگ مثبت و حرف زدن و نوشتن در مورد خواسته ها و کنترل نجواهای ذهن و سپاسگزاری و توجه و توجه و توجه به داشته ها و خواسته ها
مثلا یه صلوات شمار بگیریم تو دستمون و هر مورد خوبی دیدیم یکی بزنیم رو صلوات شمار و تا اخر روز مثلا بشن ۵۰ تا بعد فردا با توجه بیشتر بکنیمشون ۶۰
اگرپیشنهادبهتری داریدبگین تاازتجربه شمابهره مندشویم آکادمی باورنیک.