عبارت تاکیدی ثروت360

استفاده از جملات تاکیدی یکی از تکنیک های بسیار قدرتمند در قانون ارتعاش است. قدرت کلمات در قانون ارتعاش بسیار زیاد است و برای این که ساده تر و راحت تر بتوانید بر ضمیر ناخودآگاه تان تاثیر بگذارید می توانید از جملات تاکیدی استفاده کنید.
 البته استفاده از جملات تاکیدی بستگی به خودتان دارد که در چه زمینه می خواهید از عبارات و جملات تاکیدی استفاده کنید.
قدرت کلمات بسیار زیاد است. اگر بتوانید از کلمات در زندگی روزمره خود به درستی استفاده کنید مطمئن باشید می توانید جذب های زیادی داشته باشید.
همانطور که می دانید ذهن نیمه هوشیار یا همان ضمیر ناخودآگاه تفاوت بین واقعیت و چیزی که واقعی نیست را نمیفهمد برای همین است که توصیه می کنیم اگر می خواهید چیزی را وارد ذهن نیمه هوشیار تان کنید یکی از تکنیک های قدرتمند استفاده از جملات تاکیدی در قانون جذب (Law of Attraction) است.
 پس کار اصلی جملات تاکیدی اثر گذاری بر ذهن نیمه هوشیار یا همان ضمیر ناخودآگاه است.
اما ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که قدرت جملات تاکیدی چقدر است؟ قدرت عبارات تاکیدی تاکیدی به خودتان بستگی دارد که در هنگام استفاده از جملات تاکیدی چقدر احساس تان خوب است.
به این نکته توجه کنید که برای اینکه ببینید چقدر از گفتن عبارات تاکیدی نتیجه می گیرید به احساسات تان توجه کنید. هرچقدر احساساتتان بهتر باشد نشانه این است که در حال هم ارتعاش شدن با خواسته و هدف تان هستید.
گفتن و نوشتن جملات تاکیدی باعث می‌شود شما در مدار خواسته تان قرار بگیرید. پس برای اینکه بفهمیم قدرت جملات تاکیدی چقدر است باید به احساسات تان توجه کنید.
 کامل ببینید که هنگامی که عبارات تاکیدی را می گویید و یا می نویسید چقدر احساسات تان خوب میشود و سعی کنید احساسات تان را بهتر و بهتر کنید تا نتیجه مطلوب را که می‌خواهید بگیرید.
ونکته اصلی توجه هات شمادرهرلحظه احساس شماراراایجادمی کند،دراین لحظه چه احساس داری.
کافی به کانون توجه خوت نگاه کنی.
گروه تحقیقاتی باورنیک