حس خوب

داشتن حس پلاس+

داشتن انرژی مثبت در زندگی موجب موفقیت و پیشرفت هر فردی می شود پس با راهکارهایی مناسب انرژی های مثبت را جذب کنید و زندگی شادی داشته باشید.
ممکن است که داشتن روحیه ای مثبت بعد از اتفاقات ناگوار پی در پی، کار بسیار دشواری باشد. هرچقدر انرژی  مثبت  درون ما کاهش پیدا کند ، حس بدبینی ما نسبت به دنیای پیرامون خود نیز افزایش پیدا خواهد کرد .
 مثبت اندیشی ، امری ذهنی و عاطفی است که باعث افزایش احتمال موفقیت فرد و داشتن حس خوشبختی و امید به زندگی خواهد شد .
خوش بینی به معنی نادیده گرفتن اتفاقات منفی نیست، بلکه به معنی پذیرش آن ها و تلاش برای تغییر آن ها می ‎باشد . ذهن مثبت ، از قلب پر از ایمان سرچشمه می ‎گیرد .
در اطراف همه موجودات انرژی مثبت وجود دارد که سبب جذب اشیا و افراد میشود. اشیا نمی توانند این انرژی مثبت را کنترل کنند اما انسان می تواند آنرا کنترل کند و با آن بر دیگران اثر گذارد.
به همین علت روانشناسان مثبت اندیشی را به همه افراد توصیه می کنند و می گویند از افکار منفی دوری کنید.
اگر ما مثبت بیاندیشیم و تفکرات و اندیشه های مثبت داشته باشیم ، انرژی مثبت موجود در پیرامون خود را جذب
می کنیم اما اگر تفکراتمان منفی باشند انرژی منفی پیرامون خود را جذب خواهیم کرد. برای داشتن انرژی مثبت در زندگی و جذب آن راهکارهای زیر را به کار بگیرید .
راههایی برای داشتن انرژی مثبت و شاد بودن
1. لذت بردن از طبیعت
2. انجام اعمال خیر و مهربان بودن با دیگران
3. تقویت حس قدرشناسی شاکربودن
4. استراحت ذهنی
5. تلاش برای داشتن تفکرات مثبت
6. معاشرت با افراد مثبت
7. خندیدن
8. نفس عمیق
9. خودداری کردن از سخنان منفی
10 . صحبت کردن در مورد اتفاقات مثبت
 باعث جذب اتفاقات مثبت میشه چون کلام ماانرژی ماست که ازدرون مابه جهان ارسال می شودپس مثبت باش.

آیادوست داریدروی رشدفردی خودتان سرمایه گذاری کنید؟می توانیدازمحصولات رشدفردی باورنیک
بهره مندبشویدجهت بازدیدازفروشگاه کلیک کنید.

فروشگاه محصولات باورنیک?

 دانلودفایل آموزشی این جلسه