هوآپونوپونو نیک چیست؟

هوآپونوپونو نیک چیست؟
آموزش هواپونوپونو و یادگیری آن، مسئله ی واقعا پیچیده ای نیست. در واقع این روش اولین بار توسط یک مقاله از Joe Vitale به دنیا معرفی شد و در پی آن دو کتاب در این مورد توسط این شخص نوشته شد. خود نویسنده می گوید همین دو کتاب کافیه و نیازی نیست که بیشتر در موردش بنویسم.
تجربه چند ساله من هم از استفاده از این روش همین را میگه امابادرک اصول قوانین کیهانی وسبک خودم.
هواپونوپونو را در چند کلمه می تونم خلاصه کنم: پذیرش مسئولیت 100% برای همه اتفاقات اطرافتان و پاکسازی ، پاکسازی ، پاکسازی یعنی کاهش گفتگوهای ذهنی نجواها.نیک
هیچ رازی در رابطه با این روش وجود ندارد ، هیچ کلاس خاصی برای آموزش هواپونوپونو نیازی نیست بروید ، چون هیچ چیز جدیدی برای گفتن وجود ندارد. به غیر از همین مطالب و البته مطالب اضافه و تحریف شده که بعضی برای بازارگرمی  به آن اضافه کرده اند.
خواننده عزیزم ، کلاس رفتن هیچ مشکلی را حل نمی کند ، هیچ راه میان بری وجود ندارد. تنها راه شروع به پاکسازییست. پاکسازی ، پاکسازی ، پاکسازی …
هواپونوپونو فقط چهار مرحله ی ساده دارد و بقیه روش های آن زیاد مهم نیستند.
توبه آگاهانه= پذیرش مسئولیت چه فرکانسی می دهم؟
بخشش خودباارسال ارتعاش خوبی
قدردانی ازجهان حضوردرلحظه هم ارتعاشی
عشق به جهان=نیکی خواستن برای جهان هستی
اما این چهار مرحله ، قدرت شگفت انگیزی دارند. بهترین قسمت هواپونوپونوی امروزی این است که فقط به خودتان وابسته است. یعنی برای انجامش نیازی به کسی ندارید. نیازی نیست کسی چیزی بشنود یا بداند. می توانید کلمات را در ذهنتان ادا کنید.
بگید دوست دارم ، به هرچیزی میتونید بگید. به بدن خودتون بگید دوست دارم. به خدا بگید عاشقتم. به هوایی که درش نفس می کشید بگید دوست دارم. به خونه ای که توش زندگی می کنید بگید دوست دارم. انقدر بگید و بگید و بگید تا واقعا عاشقش بشید.
هیچ نیرویی توان مقابله با عشق را نداره.
عشق یعنی نیکی♡
نیک اندیشان همواره دربهشتن♡
وقتی شماباورهای خوبی داریدوقتی فرکانس خوبی رابه
جهان هستی ارسال می کنیدانچه جذب می کنیدخوبی است
واین قانون وعدل خداست چه باورچه باورنکنی.
من ازیک مراقبه نیک/Nikاستفاده می کنم
چون آگاهانه می دانم چه فرکانسی راارسال می کنم
ونکته اصلی دراین لحظه حضوردارم دارم.
این یعنی: هوآپونوپونو نیک
باتشکرگروه تحقیقاتی باورنیک