کارکردنیم کره های مغزNim

فکر می‌کنید شما راست‌ مغز باشید یا چپ‌ مغز ؟
شخصیت ما در واقع تحت تاثیر میزان اثر متقابل نیمکره‌های مغز بر هم است. بعضی نیمکره چپ مغزشان بهتر کار می‌کند و بعضی دیگر نیمکره راست شان و با توجه به همین برتری توانایی‌های مختلفی شکل می‌گیرد.
مغز از وسط به ۲ نیمکره تقسیم شده است که هر کدام مجموعه‌ای نسبتا مجزایی از عملیات را انجام می‌دهند. البته ۲ نیمکره مغز اطلاعاتی مانند مشاهدات حسی را از طریق رابطی با هم مبادله می‌کند. نیمکره راست مغز عضلات سمت چپ بدن را کنترل می‌کند، در حالی که نیمکره چپ، عضلات سمت راست بدن را کنترل می‌کند. به دلیل این نحوه ارتباط عصبی است که آسیب به یک طرف مغز بر نیمه مخالف بدن اثر می‌گذارد.
برحسب اینکه کدام نیمکره مغزتان فعال‌تر باشد نوع توانمندی‌ها، علایق و رفتارهایتان متفاوت است و می‌توانید کارهای خاصی را بهتر انجام دهید. از سویی دیگر، اگر به نیمکره‌های مغزتان در طول زمان فرصت پیشرفت ندهید امکان دارد از قابلیت‌های فوق‌العاده آنها کاسته شود.
دانستن اینکه کدام نیمکره از مغزتان فعالیت بیشتری دارد به شما کمک می کند تا بدانید شخصیت شما متمایل به کدام سمت است تا با توجه به آن بتوانید انتخاب‌های بهتری در زندگی داشته‌ باشید. مثلا اگر شخصیت تحلیلگر داشته‌ باشید احتمالا هنرمند موفقی نخواهید شد، پس بهتر است خیلی تلاش نکنید. یا اگر شخصیتی کل‌گرا داشته‌ باشید بهتر است خیلی سراغ کارهای مدیریتی نروید چون احتمال اینکه به موفقیت برسید کم است.
وظایف سمت راست مغز
* به کارگیری احساسات
* پردازش تصاویر سه‌بُعدی
* تخیل و نوآوری
* نمادها و سمبل‌ها
* بیشتر سیر کردن در حال و آینده
* فلسفه و دین
* باورها و اعتقادات
* پیشگویی و الهام
* ادراک فضایی
* تمایل به دانستن اهداف
* خیال‌پردازی
* حاضر‌جوابی
* بی‌پروایی
* خطرجویی یا ریسک‌پذیری
 
وظایف سمت چپ مغز
* منطق و استدلال
* علوم و ریاضیات
* جزئیات آرایش‌یافته
* پردازش واقعیات
* کلمات و زبان
* بیشتر سیر کردن در حال و گذشته
* توانایی درک و فراگیری
* زیرکی
* قدردانی
* قالب‌بندی منظم ادراک و احساسات
* واقع‌بینی
* استراتژی منظم
* عمل‌گری
* اعتماد و اطمینان