جذب آرامش

آرامش : وقتی آرامش داری شرایط خوب راجذب می کنی واین یک قانون است اتفاقات خوب زمانی ازراه می رسدکه تودرآرامش هستی وبه خداوندوقوانینش اعتمادداری وتوبه خانه بازگشته ای خودمقدس ولایتناهی.
به تمام تجربیات زندگیت فکرکن بیشترین نتایج زندگیت رازمانهای گرفته ای که درآرامش بودی اگرباخودت صادق باشی وبه درونت دقت کنی پیام برایت آشکارمی شودودوره آرامش پیامش همین است که آرامش کلیداتصال توباخداست برای همین است که به این لحظه هدایت شده ای تاکلیدرادریافت کنی وبدانی خداوندهنوزدوستت داردوپیامش همین است که آرام باش وبادرونت یکی شو…
آرامش در پرتو آگاهی پیامِ سرشت نامرئی ات برای توست.
پیامی که نجوا کنان می گوید: خداوند در درونت نهفته است.
همان اطمینانِ لابه لای همه نگرانی هایت که‌ تو را به هیجان می آورد‌، خداست.
همان عشقی است که موجب فراموشی تمام دردسرهایت می شود، خداست.
فقط از سر راه خودت کنار برو.
فقط یک سری کارهای جزئی‌ی ساده را هر روز انجام بده:
مثل تحسین کردنِ یک دوست یا حتی او که ذهنت تمایل دارد موفقیتش را انکار کند.
مثل تعریف از خودت.
حتی مثل کمی خودت را خواستن و احساس لیاقت داشتن.
یا حتی مرتب کردن اتاقت.
همین حالا تمام وسایل اضافی اتاقت را  دور بریز. حتی تمام چیزهای اضافی درونِ قلبت را
و راهی برای دیدن خداوند باز کن. آن‌وقت پی‌ می‌بری که همراه با گردگیری خانه‌، قلبت هم گردگیری شده و درخششی تازه یافته.
امروز روز رحمت الهی است.
نمی خواهد نگرانِ نتایج باشی.
دست از راضی کردنِ دیگران بردار.  چون خداوند نتایجی راضی کننده برایت دست و پا کرده است.
نگران سن و سالت نباش. کافی است هر کاری را با جان و دل انجام دهی.  آنوقت خواهی دید حتی آنجا که اصلا به نظر نمی رسد، نتایج چشمگیر می شود.
چرا که امروز روز رحمت الهی است.
 با ایجاد هماهنگی میان ذهن‌تان و روح تان و با کشف اصل تان، همان شمای لایتناهی و مقدس خود را بیدار کرده‌ای.

کانال تلگرام    محصولات?