قانون جذب

درک قانون جذب

مستند راز داستان شکل گیری جالبی دارد. خالق این اثر خانم راندا برن که متولد ۱۹۴۵ است، اصلیتی استرالیایی دارد.
برن که در دوران سخت زندگی خود بود
و از نظر مالی وضعیت بسیار بدی داشت به صورت اتفاقی کتابی رو در دست دخترش میبیند.
که نظرش رو جلب میکند؛ این کتاب همان کتاب معروف علم ثروتمند شدن از واتلس بود.
این کتاب داستان زندگی خانم راندا برن رو تغییر میدهد و بعد ها ایده ساخت
مستند .
راز به ذهنش خطور میکنه و در نهایت در سال ۲۰۰۶ مستند راز به نمایش در می آید.
 این راز قانون جذب است .هر چیزی که ب زندگی شما وارد می شود دلیلش آن است که شما آن را به زندگی خود جذب کرده اید
 و آن چیز جذب شما شده است به کمک تصویری که شما در ذهن خودتان نگه داشته اید.
یعنی هر چه فکر می کنید می بینید و هر چه به ذهن شما خطور می کندجذب شما می شود.
اکنون می دانیم که انسان های خردمند همیشه از این قانون اطلاع داشتندمی توانید به عصر بابلیان باستانی برگردید
 
آنها همیشه از این قانون اطلاع داشتند بخش کوچکی از انسان ها از قانون جذب اطلاع داشتند .
ساده ترین روشی که می توانم به قانون جذب نگاه کنم این است که خودم را به شکل یک اهن ربا تصور کنم.
 
و من می دانم که یک آهن ربا جذب آن خواهد شد.
خیلی کلی بخواهم بگویم قانون جذب می گوید که محبت محبت را به سمت خود می کشاند .اما در واقع در سطح فکر راجع به آن صحبت می کنیم .
وظیفه ما به عنوان انسان این است که به افکاری بچسبیم که می خواهیم داشته باشیم.باید در ذهن خودمان تصویری کاملا شفاف از چیزی که می خواهیم داشته باشیم
یعنی خواستن شفاف ما شروع می کنیم به احضار یکی از بزرگترین قوانین کاینات و آن قانون جذب است.
شما همان چیزی می شوید که بیشتر اوقات راجع به آن فکر می کنیداما شما همچنین چیزی را که بیشترراجع به آن فکر می کنید را هم جذب می کنیدو اگر شما آن را در اینجاذهن ببینید در اینجا آن را خواهید داشت.
 و این اصل جمع سه کلمه ساده است: افکار تبدیل می شوند به اجسام آنچه مردم درک نمی کنند این است که یک فکر فرکانس داردهر فکری یک فرکانس دارد ما می توانیم یک فکر را اندازه بگیریم
 به این شکل که اگر شما بارها و بارها یک فکر ثابت را در ذهن زنده کنید یا اگر شما در ذهن خود مسجم کنیدکه یک مدل جدید اتومبیل را صاحب شوید یا پولی که لازم داریم
را بدست آوریدیا آن شرکت را تاسیس کنید یا شریک و همدم زندگی خودرا پیدا کنید.
اگر شبیه چیزی را که می خواهید تجسم کنید شما در حال ارسال آن فرکانس به صورت مستمر و پیوسته خواهید
 بود.
افکار آن علایم مغناطیسی را به بیرون می فرستند که به طور موازی آرزوها را به سمت شما باز میگرداند.
و شما خود را غرق در نعمت می بینید.
و شما آن را جذب خواهید کرد.این روش همیشه کار می کند هر زمانی کار می کند با هر آدمی مشکل این است
 که اکثر مردم در مورد چیزهایی فکر می کنند که نمی خواهند و گیج وسردرگم اند که چرا این نخواسته ها بارها و بارها در زندگی آنها رخ می نماید.
قانون جذب اهمیتی نمی دهد که آن چه جذب می کنید خوب است یا بد یااینکه شما آن را می خواهید یا نمی خواهید
 
قانون ارتعاش به افکار شما پاسخ می دهد.
بنابراین اگر شما سرجایتان بنشینید و به کوه بدهی های نگاه کنیدو در مورد آنها احساس ناخوشایندی داشته باشیداین یک علامتی است که از شما به خارج بدنتان به داخل کاینات ارسال می شود.
وای من واقعا بدبختم چرا که ! این همه بدهی بالا آورده ام؟
شما این جملات را فقط به خودتان می گوئید شما آن را در هرسطح از زندگی خود حس می کنید به همین دلیل است که بدهی بیشتری نصیبتان می شود.
بنابراین وقتی به چیزی که می خواهید خیره می شوید و به آن جواب مثبت
 
می دهید یک فکر را فعال می کنیدوقانون جذب به آن فکر پاسخ می دهد.
و برای شما چیزهایی را می آورد که با آن منطبق است.
اما وقتی شما به چیزی نگاه می کنید که طالبش نیستید و به آن جواب منفی
 
می دهیدشما در واقع آن را از خود دور نمی سازید بلکه به جای آن دقیقا فکری را فعال می کنید
 مبنی بر اینکه شما نمی خواهید و اکنون قانون جذب آن چیزهای ناخواستنی را هم برای شما می آورد.کاینات بر اساس قانون جذب عمل می کند هر چیزی در معرض جذب است.
واکنون شمااین دوره بی نظرراازسایت باورنیک جذب کرده ایداگرهنوزشک داریدکمی فکرکنید .
شمابه دنبال درک بهترازجهان بودیدواکنون اینجاهستید.

آیادوست داریدروی رشدفردی خودتان سرمایه گذاری کنید؟می توانیدازمحصولات رشدفردی باورنیک
بهره مندبشویدجهت بازدیدازفروشگاه کلیک کنید.

فروشگاه محصولات باورنیک?

 دانلودفایل آموزشی این جلسه


 

درک قانون جذب