گروه تحقیقاتی باورنیک

پاسخ به سوالات

باسلام به گروه تحقیقاتی باورنیک خوش آمدیدراه های ارتباطی باما?
1.ازطریق گذاشتن کامنت درهمین صفحه
2.مطرح کردن سوالات با? مشاورسایت درتلگرام 
3.کلیک روی دکمه شناور واتساپ