به دوره آنلاین روانشناسی کسب وکارخوش آمدید. طبق قانون باور، آن چه در کسب و کار ما اتفاق می‌افتد به خاطر باورهای ذهنی ماست! شاید این سوال پیش بیاید که اگر همه چیز را باورهای ما می‌سازد پس نقش بازاریابی در این معادله چیست؟ آیا فقط نیاز است ما باورهای درستی نسبت به کسب و …

روانشناسی کسب وکار ادامه »