شغل ایده عال

(قدرت شگفت انگیز نیروهای خلاق و استعدادهای نهفته آدمی هنگامی آشکار می شود که نیازی حیاتی، تواناییهای او را به فعالیت وادارد و کشش آرزویی، سراپای وجودش را به جنب و جوش درآورد.)
موفق شدن در انتخاب شغل مناسب اهمیت زیادی دارد، پس باید به یافتن همخوانی بین علاقه و شغل توجه ویژه ای کرد. افراد بیشتر ساعات شبانه روز را در محیط کار و با شغل خود سپری می کنند، بنابراین باید به آن علاقه داشته باشند. در واقع بین علاقه و شغل افراد باید تناسب و هماهنگی وجود داشته باشد. در این صورت است که افراد از فعالیت شغلی خود، احساس رضایت و آرامش خواهند کرد. در نتیجه با انگیزه و علاقه بیشتری وارد محیط کاری خود می شوند، بازدهی فعالیت شغلی آنها بالاتر خواهد رفت، برای یادگیری مهارت های مرتبط تلاش خواهند کرد، عملکرد بهتری از خود در محیط کاری نشان خواهند داد و در نهایت به موفقیت های بیشتری در شغل مربوطه دست پیدا خواهند کرد.


چت آنلاین
www.bavarnik.ir
پشتیبانی باورنیک درخدمتم👨‍💻